pešačke i biciklističke staze

Planinska etno kuća
U srcu nacionalog parka Djerdap


Da li znate koje su prednosti naše lokacije?

Pešačke i biciklističke staze

Našu brvnaru okružuje mnoštvo pešačkih i biciklističkih staza


Pešačka staza u sklopu brvnare dužine 5 km


U sklopu brvnare i imanja nalazi se uredjena pešačka staza u dužini od 5 km, uredno pokošena i redovno održavana. Duž pešačke staze postoji više uredjenih odmarališta, sa mestima za sedenje i kraći predah.

Pešačka staza


Pešačke i biciklističke staze u okolini:


Mali Štrbac

Mali Štrbac je vidikovac koji se nalazi na 626 m nadmorske visine.
Sa ovog mesta pruža se atraktivan pogled na Djerdapsku klisuru, Rumuniju, manastir Mrakoniju i u steni uklesan lik poslednjeg kralja Dakije, Decebala.
Dužina staze je 7,1 km i uz prosečan nagib od 20 % spada u srednje teške staze. Staza počinje od Djerdapske magistrale, sa mesta zvanog Golo Brdo koje se nalazi na 254 mnv.


Veliki štrbac

Najviši vrh planine Miroč, 768 metara nadmorske visine.
Sa ovog mesta pruža se pogled na Dunav u njegovom najužem delu.
Dužina staze je 7,6 km i uz prosečan nagib od 20 % spada u srednje teške staze. Staza počinje na mestu zvanom Pecka Bara koje se nalazi na 89 mnv.


Manastir Manastirica

Pisani dokumenti u manastru spominju sveštenika Nikodima Grčića kao osnivača.
Pominje se kao tumač u poslanstvu kneza Lazara prilikom pregovora o izmirenju srpske crkve sa Carigradskom patrijašijom 1375. godine.

Vila Promaja
Vila Promaja


Vodopad Blederija

Vodopad Beledija se nalazi na oko 30 km od Kladova, a na oko 4 km od mesta Reka. Do njega se dolazi delimično zemljanim putem.
Vodopad je visok 7 metara.


Blederija


Trajanov most

Trajanov most Trajanov most bio je prvi most načinjen na Dunavu i pravo graditeljsko čudo antičkog sveta. Most je podignut za svega dve godine, od 103. do 105. godine.


Trajanov most


Trajanova tabla

Natpis uklesan u steni pored Dunava, nedaleko od Tekije, vidljiv samo sa vode. Potiče iz perioda izmedju 100. i 103. godine, posvećena čuvenom rimskom iperatoru.


Trajanova tabla


Petrovo Selo


Petrovo selo nalazi se na istočnoj strani planine Miroč. Ukupna povrsina sela je 6484 hektara, od čega je većina pod šumom. Selo je siroko oko 6 kilometara, a dugačko oko desetak kilometara. Nadmorska visina je prosečno oko 450 metara. Petrovo selo zahvata prostor na zapadu od Štrpskog korita prema selu Golubinje i selu Miroč, na istoku do Manastirskog gaja, na jugu do sela Velika Kamenica i Podvrška, na severu do Tekije i Sipa. Klima je kontinentalna.

Naseljavanje Petrovog sela je počelo u drugoj polovini 19. veka Crnogorcima, tako da danas u selu je 90% Crnogoraca, a prema vlaškim selima ima i lokalnog stanovništva.

Petrovo selo je, pored lepih šuma, pašnjaka, potoka i rečica, oblast sa velikim brojem neispitanih i nigde zabeleženih pećina, ponora, jama, vrtača i kraških polja. Deo istočnog Miroča sa Petrovim selom je deo miročke karbonatne platforme. Miročka karbonatna platforma egzistirala je u vremenu gornje jure - donje krede. Ovakav složen geološki sastav doprineo je da Petrovo selo ima veliki broj suvih, ponorskih i izvornih pećina i jama. Suve pećine se nalaze na najvišim kosama i krečnjackim grebenima, kao i na stranama skarascenih dolina. Ponorske pećine leže u donjim delovima uvala, ili na početku skarascenih dolina. Rečne pećine pokazuju se u dva nivoa, u izvorišnim delovima dolina. Jame se sreću u skarascenim, visim delovima dolina i na platoima.


Pećine i ponori


 • Pećina "Banja" je dužine 317 metara, sa visinskom razlikom od 1m. Nalazi se desno od puta ka centru sela na pola sata hoda do Podvrškog potoka.
 • "Milicina pećina" je protočna sa dva ulaza. Pećina je kraška, sa visinskom razlikom od pet metara. Pećina je izuzetno bogata pećinskim ukrasima. Poćinski ukras je u formiranju. Pećina ima dva kraka.
 • "Velika pećina" u Kosovici je tunelskog tipa. Dugačka je 260m. U pećini je izvor rečice Kasajne. Rečica u jednom delu ponire. Pećine prosecne visine oko 4. metara, bez ukrasa.
 • "Nemački ponor" nalazi se u zaseoku Planinica, na pocetku štrpskog korita, na pet kilometara od Tekije. Ovaj ponor je jedan od najdubljih u Srbiji sa dubinom od 210 metara, a dužine 3442 m. Ponor je bogat pećinskim ukrasima.
 • "Ružina pecina" nalazi se na desetak minuta hoda od "Nemačkog ponora" u selu Dubašnica. Pećina je kaskadnog tipa sa dva ulaza. Pećina je bogata pećinskim ukrasima.
 • "Dosu-Isak" nalazi se na "Štrpskom koritu". Ulaz je okrenut ka istočnoj strani, dugačka je oko 300 metara. Pećina je bogata pećinskim ukrasima sa puno draperija.
 • "Gaura-Ra" (Zla pecina) nalazi se na pet kilometara od zaseoka Planinica u delu Štrpskog korita. Prema priči, nazvana je "Zla" jer se periodično u donjem delu pećine pojavljuje veća koncentracija ugljen-monoksida. Ulaz pećine potseća na vrtaču, dugačka je oko 200 metara, a bogata je pećinskim ukrasima još na samom ulazu. Ima mnogo poprečnih prolaza.
 • "Ilijin Vrkan" (Ilijina vrtača), nalazi se u vrtači na pet minuta od glavnog puta u zaseoku Planinica ka Belom kamenu. Ulaz je karakterističan, u obliku slova "T". Pećina je kratka i kaskadnog je tipa.
 • "Jama bez dna" ("Grujičićev ponor") nalazi se na 100 metara od glavnog puta sa leve strane u zaseoku Planinica. • Pećine Petrovog sela danas nastanjuju i dvadeset šest vrsta slepih miševa od trideset koji su poznati u srpskoj nauci. Srednja temperatura u pećinama je oko 12C stepeni, srednja vlažnost oko 90%, što omogućava istražiteljima i speleolozima istraživanje preko cele godine.

  Source: http://kladovo.freeservers.com

Kontaktirajte nas
rezervišite smeštaj ili krstarenje


  +381 63 270635  

WhatsApp - Viber


GIZ
Hvala Vam na interesovanju.